Beleid & verslagen

Jaarverslagen

Hier vind je de jaarverslagen van Noordkwartier en Marenland (nu Ommeriek).

Bestuursjaarverslag 2022 Noordkwartier
Jaarverslag Marenland 2022

Beleidsdocumenten

Hier vind je beleidsdocumenten van Ommeriek, maar ook Noordkwartier en Marenland.

Bestuursreglement Ommeriek
Strategisch beleidsplan Marenland 2019-2023
Strategisch Beleidsplan 2019-2023 Noordkwartier
Handboek-Governance-Marenland-2019

Statuten

Hier vind je de statuten van stichting Ommeriek.

Statuten Stichting Ommeriek
Treasurystatuut Ommeriek

Vakantierooster

Hier vind je het actuele vakantierooster van Ommeriek.

Vakantierooster 2023-2024 Ommeriek