Beleid & verslagen

Statuten

Hier vind je de statuten van stichting Ommeriek.

Statuten Stichting Ommeriek
Treasurystatuut Ommeriek

Vakantierooster

Hier vind je het actuele vakantierooster van Ommeriek.

Vakantierooster 2023-2024 Ommeriek

GMR Verslagen

Hier vind je alle verslagen van de GMR van Ommeriek.