Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier zijn op 1 januari 2024 gefuseerd. Zij gaan samen verder als Ommeriek, rijk onderwijs. Schoolbesturen Noordkwartier en Marenland werkten al jaren samen.

In de afgelopen 5 jaar was er bijvoorbeeld al een gezamenlijk strategisch beleidsplan gemaakt, deelden de beide besturen een kantoor en kwamen er meerdere samenwerkingsscholen tot stand. Een besturenfusie was daarom een logische vervolgstap.

Na een zorgvuldig onderzoekstraject was de conclusie dat beide besturen in een samenwerkingsbestuur beter in staat zijn om in een steeds complexere onderwijswereld de scholen (christelijke, openbare en samenwerkingsscholen) te faciliteren om het beste onderwijs voor de kinderen in deze regio te waarborgen.