Dit zeggen je collega’s

Onderwijsassistent Sissy Pijper

Sissy Pijper is een bezige bij binnen Ommeriek. Als onderwijsassistent werkt ze een dag in de week op de Farmsumerborg. Daarnaast werkt ze drie dagen in de week als ambulant begeleider voor het Regionaal Expertise Team (RET). Ze ondersteunt vanuit het RET leerkrachten op verschillende Ommeriekscholen door leerlingen met verschillende hulpvragen te begeleiden. Tot slot werkt ze ook nog een dag in de week als schoolmaatschappelijk werker voor de Farmsumerborg.

“Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken. Ik ben inmiddels al 23 jaar onderwijsassistent en ik heb nooit overwogen om iets anders te gaan doen. Het is vooral fijn dat ik echt met de kinderen aan het werk ben en ze verder kan helpen. Dat geeft veel voldoening. Ik heb me wel altijd verder willen ontwikkelen in het vak. Daarom vond ik de stap naar het RET ook zo mooi. Hier krijg ik de kans om verschillende problematieken van dichtbij te onderzoeken om vervolgens de juiste ondersteuning te kunnen bieden.”

Sissy merkt dat onderwijsassistenten bij Ommeriek goed in beeld zijn. “Daar heb ik me in het verleden ook wel hard voor gemaakt. Ommeriek heeft inmiddels beleid voor onderwijsassistenten ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld intervisie opgestart, waardoor we als onderwijsassistenten van elkaar kunnen leren. Dat is heel prettig, want anders tref je elkaar niet. Wij zijn hier echt onderdeel van de organisatie.”

Rijk onderwijs
volgens Sissy:

“Dat we zo goed mogelijk onderwijs kunnen bieden aan individuele leerlingen. En als dat niet lukt op de eigen school, een andere passende plek binnen Ommeriek kunnen vinden.”

Rijk onderwijs
volgens Melina:

“Dat we kunnen variëren in lesstof en materialen, zodat we kunnen inspelen op verschillende (leer)behoeftes van kinderen en alle kinderen iets te bieden hebben”

Startende leerkracht Melina Visser

Schooljaar 2023-2024 is Melina Visser begonnen als leerkracht op bs De Klaver. Een dag in de week geeft ze (vooral) les aan groep 5/6. De overige dagen werkt ze via de flexpool op andere scholen. Ze heeft het erg naar haar zin bij Ommeriek.

“Ik kende de organisatie al, omdat ik mijn stages bij scholen van Ommeriek heb gedaan. Toen heb ik Ommeriek al als een warm bad ervaren. Tijdens mijn lio-stage kwam een HRD-adviseur langs om kennis te maken en samen te kijken naar vervolgstappen na de studie. Dat was heel prettig. Je weet dat je stagetijd er bijna op zit, maar je weet eigenlijk ook nog niet hoe het daarna verder moet. Hij hielp me om dat helder te krijgen. Ik wilde in ieder geval wel graag een vaste dag of een paar dagen op één school aan de slag, maar de flexpool leek me ook een goede optie. Het biedt een prima mogelijkheid om rustig te kunnen kijken wat je echt leuk vindt. Het fijne aan de flexpool is bovendien dat je een moederschool krijgt toegewezen. Hier kan je aan het werk als er geen invalklus is. In de flexpool zit je dus nooit een dag thuis.”

Melina’s moederschool is bs De Klaver. “Dat was een logische keus, omdat ik inmiddels al voor een dag in de week daar aan de slag kon.” Als startende leerkracht vindt Melina dat ze volop ondersteuning en begeleiding krijgt bij Ommeriek. “Ik krijg fijne ondersteuning op De Klaver, maar ook de HRD-adviseurs zijn er voor mij. Ze hebben bijvoorbeeld al een lesbezoek gedaan en een persoonlijk gesprek gevoerd. Fijn, want er komt best veel op je af als startende leerkracht. Daarnaast zijn er allerlei scholingsbijeenkomsten die me verder helpen. Dit alles geeft me het gevoel dat je er ook als startende leerkracht echt toe doet bij Ommeriek.”

Directeur Jeanet Pera

“Mijn carrière bij Ommeriek begon als intern begeleider”, vertelt Jeanet Pera. “Een rol die mij de unieke kans gaf om direct met leerlingen en leerkrachten te werken. In deze positie lag mijn focus op het identificeren en aanpakken van de specifieke behoeften van leerlingen, het coördineren van ondersteunende diensten en het waarborgen van een inclusieve leeromgeving. Deze ervaring was cruciaal, omdat het me inzicht gaf in de complexiteit en diversiteit van leerbehoeften en het belang van gepersonaliseerd leren benadrukte.

Naarmate ik groeide in mijn rol, ontwikkelde ik een diepere interesse in het leiden van verandering binnen de school. Mijn reis van intern begeleider naar directeur is een bewijs van wat mogelijk is met toewijding, hard werken en een levenslange passie voor onderwijs. Het is een pad dat ik met trots heb bewandeld en ik kijk uit naar wat de toekomst nog meer zal brengen. ’t Maar is een fijne werkplek met een prettig team. Ik vind het heel leuk om nu bij te dragen aan hùn ontwikkeling. Als ib’er hield ik me vooral bezig met de ontwikkeling van de leerlingen. Ook binnen Ommeriek voel ik me thuis. De directeuren vormen een fijne club met elkaar. Het is daarbij prettig dat Ommeriek groot is. We kunnen samen heel veel expertise delen en hebben meer mogelijkheden om goed onderwijs neer te zetten.”

Dit betekent rijk onderwijs
voor Jeanet:

“Dat we elke leerling kunnen voorzien in zijn of haar specifieke leerbehoeften en dat we voor elk kind een geschikte plek binnen onze scholen kunnen realiseren.”

Dit betekent rijk onderwijs
voor Marc:

“Dat we alle kinderen gelijke kansen bieden door een rijke leeromgeving te bieden die recht doet aan verschillende leerstijlen.”

Leerkracht Marc Walda

Marc Walda is voor het tweede schooljaar leerkracht van groep 1/2 op basisschool De Kronkelaar. “Toen ik met de verkorte Pabo begon, had ik in mijn hoofd dat ik leerkracht in de bovenbouw wilde worden. Mijn stage op De Kronkelaar was in eerste instantie dan ook in groep 7. Gelukkig was mijn coach op school zo verstandig om te zeggen dat ik ook even bij de kleuters moest gaan kijken. Al was het maar voor een korte stageperiode, zei ze. Ik voelde mij direct op mijn plek. Ik heb een communicatieopleiding afgerond en ben eerst een tijdje werkzaam geweest als communicatiemedewerker en grafisch vormgever. Ik kan mijn creativiteit die ik bij dat werk nodig had, bij de kleuters veel meer kwijt dan in de bovenbouw. Het kleuteronderwijs is namelijk wat losser van methodes. Daarnaast kan ik natuurlijk mijn ervaringen die ik heb opgedaan in mijn oude werk prima inzetten voor school.”

Marc vindt het belangrijk om uit te dragen dat kleuters een hele leuke doelgroep zijn om mee te werken. “Ik denk dat er veel vooroordelen bestaan over het werken met kleuters en in de beeldvorming is het echt een vrouwenberoep. Laat je dat als startende (mannelijke) leerkracht er niet van weerhouden om in ieder geval kennis te maken met kleuteronderwijs.” Marc voelt zich erg thuis op De Kronkelaar. “We hebben een warm en hecht team. Hier zijn helemaal geen eilandjes. Iedereen, ook van de verschillende bouwen, werkt met elkaar samen. De collegialiteit is groot.” Ook vanuit Ommeriek krijgt hij voldoende ondersteuning en mogelijkheden om verder te komen in zijn vak. “Hier word je gezien.”