Wij bieden jou

Wij vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen binnen Ommeriek. Dat faciliteren we graag. Onze HRD-adviseurs zijn er voor je en ondersteunen je, op elk moment in je carrière. Lees wat we je allemaal te bieden hebben!

HRD Adviseurs

HRD staat voor Human Resource Development of te wel de ontwikkeling van de menselijk capaciteit van een organisatie. Ook wel opleiden en trainen van medewerkers genoemd.

Op het moment dat je bij ons komt werken of je stage komt volgen betekent dit dat je aan de slag gaat in een rijke leer-en werkomgeving.

Binnen Ommeriek hebben we een divers palet aan scholen, als het gaat om identiteit, concept en grootte. We bieden je veel mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Bovendien zit je meteen in een warm bad.

Mark van der Made

Mark van der Made

HRD-adviseur

Koen van Gerven

Koen van Gerven

HRD-adviseur

Nieuwe medewerkers en stagiaires

We organiseren voor alle nieuwe medewerkers en LIO-stagiaires aan het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst maak je kennis met iedereen binnen onze organisatie van het Onderwijsbureau, zodat je weet waar je terechtkunt als je vragen hebt.

Verder ondersteunen we je, naar gelang je ervaring, op een persoonlijke manier. We maken je wegwijs binnen de organisatie en laten je kennismaken met je collega’s, zodat je je snel thuis voelt binnen Ommeriek.

Roemte Loppersum bewegen

Ontwikkelmogelijkheden

Wij vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen binnen Ommeriek. Dat faciliteren we graag. Ons HRD-bureau is er voor alle medewerkers van Ommeriek en ondersteunt je, op elk moment in je carrière. Ook is er voor alle personeelsleden de ‘Ommeriek Academie’: netwerkbijeenkomsten, een E-Wise abonnement en scholing waaruit je kunt kiezen.

Uniek is ook onze mogelijkheid om onder lestijd (in het kader van de duurzame inzetbaarheidsuren) bij een andere school een kijkje te kunnen nemen in het kader van een hulpvraag. Wij zorgen dan dat jouw klas wordt opgevangen door een andere leerkracht die hiervoor speciaal is aangesteld bij Ommeriek. 

Kortom: wanneer je nieuwsgierig, ambitieus, leergierig en van het vak houdt, ben je van harte welkom bij Ommeriek.

Fruit snijden op de Wicher Zitsema

Ommeriek Academie

Iedere werknemer van Ommeriek kan (naast de eigen schoolgerelateerde nascholing) scholing volgen via de Ommeriek Academie. We bieden netwerkbijeenkomsten en hebben ook een rijk online aanbod via E-wise.

Naast de meerwaarde van kennis vergroten en verdiepen stimuleren we met de Ommeriek Academie ook de onderlinge contacten tussen scholen en collega’s. Gaandeweg je carrière binnen Ommeriek bouw je een portfolio op die je ontwikkeling in beeld brengt.

Startende leerkrachten

We ondersteunen startende leerkrachten om zo snel mogelijk vakbekwaam te worden. We organiseren inhoudelijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld over het voeren van oudergesprekken, omgaan met ander gedrag en intervisiebijeenkomsten. Daarbij proberen we zoveel mogelijk vraaggericht te werken. Waar loop jij tegenaan en waar kunnen we jou mee verder helpen?

Naast het begeleiden en ondersteunen van startende leerkrachten, proberen we je ook enthousiast te houden voor het vak. Hoe blijf jij gelukkig in het onderwijs?

Onderwijsassistenten

Het aantal onderwijsassistenten groeit binnen Ommeriek. Wij ondersteunen jou om je verder te ontwikkelen binnen je vak door scholing aan te bieden en bijeenkomsten te organiseren. We hebben intervisie en organiseren elk jaar een onderwijsassistentendag, zodat je van en met elkaar kunt leren.

Arbeidsvoorwaarden

Naast een rijke werk- en leeromgeving biedt Ommeriek uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een laptop en kunt gebruikmaken van een aantrekkelijk pakket dat valt onder de werkkostenregeling (onder meer een fietsplan, een vergoeding voor een ICT-device en een sportschoolabonnement).

Uniek is onze mogelijkheid om onder lestijd (in het kader van de duurzame inzetbaarheidsuren) eens bij een andere school van Ommeriek een kijkje te kunnen nemen. Wij zorgen dan dat jouw klas wordt opgevangen door een andere leerkracht.