Strategische Ambities

We laten graag zien wat onze strategische ambities zijn en hoe we deze gaan realiseren. Wat zijn onze speerpunten voor de komende periode? Wat zijn onze strategische keuzes, waar focussen we op? Welke ambities hebben we en wat is nodig om deze te realiseren?

Wij bieden betekenisvol, kansrijk en zo inclusief mogelijk onderwijs

Rijk onderwijs is per definitie betekenisvol. Daarbij gaat het erom dat kinderen in een realistische context de kans krijgen om te leren. We streven ernaar een leeromgeving te creëren waarin ieder kind, ongeacht achtergrond of vaardigheden, zich optimaal kan ontwikkelen. Door een sterke focus op inclusiviteit bieden we gelijke kansen voor alle kinderen.

Onze scholen ontwikkelen zich tot brede kindcentra

Het is onze ambitie dat alle scholen binnen Ommeriek zich ontwikkelen tot brede kindcentra. We verkennen daarbij de mogelijkheden om kinderopvang binnen de kindcentra zelf aan te bieden.

Wij zien de ontwikkeling van scholen tot brede kindcentra als een fundamentele stap in het realiseren van onze missie: zorgen voor rijk onderwijs dat kinderen optimale kansen biedt om hun volledige potentieel te ontwikkelen, door een naadloze integratie van voorschoolse educatie, basisonderwijs, buitenschoolse opvang, zorg, kunst, sport en cultuur.

Wij bouwen op alle niveaus aan een professionele cultuur van leren van en met elkaar

Wij hebben de ambitie om op alle niveaus binnen Ommeriek te bouwen aan een professionele cultuur van leren van en met elkaar. Dit komt niet alleen de ontwikkeling van onze professionals ten goede, maar draagt ook direct bij aan rijk onderwijs.

Wij zijn een aantrekkelijke werkgever die in staat is medewerkers te boeien en te binden

Gemotiveerde en bevlogen medewerkers zijn cruciaal voor het leveren van hoogwaardig onderwijs en het behouden van talent binnen de organisatie. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor collega’s die ernaar streven het elke dag nét weer een beetje beter te doen.

Op Expeditie

Met dit strategisch perspectief zetten wij onze koers uit voor de komende jaren. Het biedt het kader voor de ontwikkeling van onze scholen en kindcentra en geeft richting aan de plannen die wij maken en de activiteiten die wij uitvoeren om onze ambities te realiseren.

Wij beschouwen dit als een expeditie: op ontdekkingsreis naar rijk onderwijs. Niet door top-down te bepalen wat er moet gebeuren, maar door met elkaar nieuwsgierig op onderzoek uit te gaan, van en met elkaar te leren en nieuwe ideeën te integreren in ons onderwijs. Alleen door samen te werken en ons open te stellen voor de buitenwereld kunnen we onszelf voortdurend verbeteren.

Onze expeditie naar rijk onderwijs kan alleen succesvol zijn als iedereen daaraan mee doet en als we optimaal gebruikmaken van elkaars expertise. Wij zijn Ommeriek!