Wij zijn een aantrekkelijke werkgever die in staat is medewerkers te boeien en te binden

Gemotiveerde en bevlogen medewerkers zijn cruciaal voor het leveren van hoogwaardig onderwijs en het behouden van talent binnen de organisatie. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor collega’s die ernaar streven het elke dag nét weer een beetje beter te doen.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Wij bieden marktconforme salarissen en onderzoeken de mogelijkheden van secundaire arbeidsvoorwaarden op maat, die nauw aansluiten bij de verschillende levensfasen van onze medewerkers. Denk hierbij aan flexibele werktijden, ondersteuning bij mantelzorg en de mogelijkheid van kinderopvang op de werkplek. We gaan actief op zoek naar oplossingen als vervoersproblemen of reisafstanden een uitdaging vormen. Ommeriek is dichterbij dan je denkt.

Ontwikkeling en groei

Wij investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers door een breed scala aan scholingsmogelijkheden aan te bieden in de Ommeriek Academie. Dit omvat zowel traditionele als innovatieve leermethoden, variërend van externe opleidingen en cursussen, workshops en studiedagen tot e-learning modules.

Positieve werkcultuur

Wij zorgen voor een positieve werkcultuur waar medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Een veilige en inclusieve omgeving waarin medewerkers zich thuisvoelen en vrij zijn om hun ideeën en zorgen te delen. Een cultuur van openheid en respect stimuleert samenwerking en versterkt de banden tussen collega’s. Het tonen van oprechte betrokkenheid bij het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers is cruciaal. Wij moedigen ze aan om actief bij te dragen aan beleid en innovatie.

Hoogwaardige ondersteuning en begeleiding

We zorgen ervoor dat alle startende medewerkers vanaf dag één de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Deze bestaat uit professionele begeleiding, mentorprogramma’s door ervaren directeuren en collega’s, en op maat gemaakte inwerkprogramma’s. Ze dragen bij aan een vlotte integratie en succesvolle carrièrestart binnen Ommeriek.

Moderne faciliteiten en voorzieningen

Wij beschikken over moderne, duurzame onderwijsgebouwen en uitgebreide ICT-voorzieningen voor zowel kinderen als medewerkers. Hiermee creëren wij een inspirerende leer- en werkomgeving. Dit faciliteert niet alleen effectief onderwijs, maar verhoogt ook de werktevredenheid. We richten speciale ruimtes in waar medewerkers zich kunnen terugtrekken om te ontspannen en te herstellen.

Aandacht voor vitaliteit

Vitale medewerkers zijn de basis van een vitale organisatie. Daarbij fungeren wij als rolmodel voor onze kinderen. Onze collega’s hebben verschillende behoeften, afhankelijk van positie, levensfase, thuissituatie en persoonlijke competenties. Daar gaan we de mensen in steunen. Hiervoor starten wij een project om de behoeften in kaart te brengen en daarop gebaseerde, gerichte ondersteuningsmogelijkheden te ontwikkelen. Dit mondt uit in een gevisualiseerd, leeftijdsbewust personeelsbeleid van jong tot oud waar ruimte is voor maatwerk.