Wij bieden betekenisvol, kansrijk en zo inclusief mogelijk onderwijs

Betekenisvol

Rijk onderwijs is per definitie betekenisvol. Daarbij gaat het erom dat kinderen in een realistische context de kans krijgen om te leren. Basisvaardigheden en kennis van de wereld zijn belangrijke onderdelen. We verbinden onderwijs met het echte leven door theorie en praktijk te combineren, en door de buitenwereld naar binnen te halen en omgekeerd. We zorgen voor een rijke schoolomgeving met een goede mix tussen traditionele en digitale onderwijsmiddelen en multifunctionele ruimtes. Wij benadrukken het belang van spelend en bewegend leren. De relatie tussen leerling en onderwijsprofessional, school en ouders/verzorgers, en school en haar omgeving is cruciaal voor een betekenisvolle leeromgeving.

Kansrijk en zo inclusief mogelijk

We streven ernaar een leeromgeving te creëren waarin ieder kind, ongeacht achtergrond of vaardigheden, zich optimaal kan ontwikkelen. Door een sterke focus op inclusiviteit bieden we gelijke kansen voor alle kinderen. Daar waar mogelijk geven we op maat gemaakte ondersteuning en we gaan samenwerkingsverbanden aan met externe experts en organisaties. Ook verkennen we de mogelijkheden om speciaal onderwijs binnen onze eigen organisatie aan te bieden.

Breed aanbod

Om een divers en rijk onderwijsaanbod te garanderen, zorgen we voor een breed aanbod aan vakken die cognitieve, sociale, emotionele, creatieve en technische vaardigheden ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan creativiteit, cultuur, wetenschap en techniek, sport en bewegen. Door mee te doen aan Tijd voor Toekomst vergroten we daarvoor de mogelijkheden. Waar mogelijk vindt integratie met de basisvaardigheden plaats. Om ondernemerschap te stimuleren verkennen we samenwerking met lokale bedrijven. We onderzoeken hoe we ook ouders/verzorgers meer kunnen inzetten.

Eigentijds

Wij maken gebruik van digitale mogelijkheden om het leren te verrijken en aan te sluiten bij de behoeften van onze kinderen. Uiteraard besteden we de nodige aandacht aan digitale fitheid. Waar nodig implementeren we programma’s die onderwijsprofessionals ondersteunen. Ook stellen we duidelijke richtlijnen vast voor het verantwoord gebruik van digitale middelen.

Eigenaarschap van kinderen

We versterken eigenaarschap van kinderen over hun leerproces door ze actief te betrekken bij de keuze van vakken, activiteiten en leermiddelen. We waarderen hun inbreng ook op andere gebieden. Of het nu gaat om verbeteringen in samenwerking of de inrichting van ruimten. Hiermee bevorderen we niet alleen zelfvertrouwen bij kinderen, maar moedigen we ze ook aan tot zelfstandig denken, keuzes maken en het ontdekken van hun beïnvloedingsmogelijkheden. We geven de kinderen een stem. Dit doen we onder andere door een leerlingenraad op stichtingsniveau te creëren.

Mentale gezondheid

Al onze scholen liggen in het aardbevingsgebied. In onze regio is de mentale druk groter dan in veel andere regio’s. Om kansengelijkheid te vergroten en leerlingen mentaal weerbaarder te maken, hebben we programma’s zoals Tijd voor Toekomst en Kansrijke Groningers. Onderwijs, overheden en ondernemers werken hierin samen om veerkracht te versterken, welzijn te bevorderen en een kansrijke toekomst op de arbeidsmarkt te creëren.

Autonomie van scholen

Wij koesteren de autonomie van scholen. We stellen duidelijke kwaliteitskaders vast, waarbinnen zij hun eigen onderwijs vormgeven en hun aanpak en identiteit ontwikkelen. De scholen zelf zijn het best gepositioneerd om in te spelen op de specifieke behoeften, wensen en mogelijkheden van kinderen, ouders/verzorgers en de lokale gemeenschap. Ook bevorderen we hiermee een rijk en divers onderwijslandschap. We verwachten wel van scholen dat zij de samenwerking met collega-scholen zoeken, waarbij elke school haar expertise inbrengt.