Wij bouwen op alle niveaus aan een professionele cultuur van leren van en met elkaar

Wij hebben de ambitie om op alle niveaus binnen Ommeriek te bouwen aan een professionele cultuur van leren van en met elkaar. Dit komt niet alleen de ontwikkeling van onze professionals ten goede, maar draagt ook direct bij aan rijk onderwijs.

Professioneel gedrag

We verwachten van onze medewerkers dat ze zich professioneel gedragen. Dat betekent dat ze weten wat hun taak is en deze op een deskundige wijze invullen. Ze tonen respect voor kinderen, ouders/verzorgers en collega’s en streven voortdurend naar professionele ontwikkeling en groei. Ze communiceren effectief en werken samen, waarbij ze openstaan voor feedback. Dat geldt voor startende medewerkers net zo goed als voor meer ervaren collega’s.

Professionele ontwikkeling

Omdat de samenleving en het onderwijslandschap voortdurend in beweging zijn, dienen medewerkers ervoor te zorgen dat ze bij blijven. Via cursussen en studiedagen, maar ook door intervisie en collegiale consultatie. In een professionele cultuur wordt leren van en met elkaar gestimuleerd, niet alleen binnen de eigen school maar ook stichtingsbreed, in professionele leergemeenschappen, en daarbuiten. Om vorm en inhoud te geven aan al de verschillende vormen van duurzame professionalisering en cultuurontwikkeling, zetten we de Ommeriek Academie op. Hierin bieden we mogelijkheden om van en met elkaar te leren. Er wordt gebruikgemaakt van de kennis en kunde van onze eigen professionals en waar nodig van experts van buiten de organisatie. Daarnaast hebben we leertrajecten voor startende leerkrachten, delen onze ib’ers kennis en ervaringen in ons ib-netwerk en organiseren we scholingsdagen voor onze medewerkers.

Delen van expertise

Wij bevorderen een cultuur waarin het delen van expertise en best practices standaardpraktijk is. Dit omvat collegiale consultatie, het systematisch bij elkaar in de klas kijken en het opzetten van uitwisselingsprogramma’s, waarbij medewerkers tijdelijk van rol of werkplek wisselen. We vinden het belangrijk dat medewerkers die op een school werken hun expertise ook ter beschikking stellen aan onze andere scholen.

Versterken van leiderschap op alle niveaus

Leiderschap is nodig om een ontwikkelingsgerichte omgeving te waarborgen, waar medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen en weten dat hun bijdragen ertoe doen. Directeuren en het bestuur spelen hierin een cruciale rol, door zowel het goede voorbeeld te geven als door het vinden van maatwerkoplossingen voor de uitdagingen waar wij met elkaar voor staan. In de Ommeriek Academie zetten we in op leiderschapsontwikkeling door het aanbieden van leiderschapsprogramma’s die onze (toekomstige) leidinggevenden uitrusten met nieuwe tools, vaardigheden en inzichten.

Open communicatie

Communicatie is binnen een professionele cultuur van wezenlijk belang, dat spreekt voor zich. Wij stimuleren daarom een omgeving waarin constructieve feedback en open dialoog worden gewaardeerd. We bieden in onze Ommeriek Academie trainingen aan in effectieve communicatie en feedback geven en ontvangen, om deze cultuur te ondersteunen.